O nas

Australian Institute of Polish Language Interpreters and Translators polsIT Inc.

Z uslug tlumacza mozna korzystac  we wszystkich placówkach
rządowych, w tym także w:
» szpitalach publicznych
» szkołach państwowych
» posterunkach policji
» sądach i trybunałach
» społecznych ośrodkach zdrowia
» społecznych ośrodkach prawnych
» urzędach mieszkalnictwa publicznego.
Z uslug tlumacza można korzystać również w niektórych radach miejskich oraz placówkach rządu federalnego, w tym także w biurach Centrelink, oraz w innych punktach, gdzie propagowany jest symbol tłumacza ustnego